Radio Streaming

บริการวิทยุออนไลน์ราคาถูก

Linux VPS Hostingบริการวิทยุออนไลน์ (Radio Streaming/IP Radio หรือ Internet Radio)
เป็นบริการแพร่กระจายสัญญาณเสียงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยท่านสามารถจัดผังเป็นสถานีวิทยุออนไลน์ (Online Radio Station) ที่มีผู้ดำเนินรายการ (PJ – Program Jockey) หรือเผยแพร่ข่าวสารอื่นๆ ได้ตามที่คุณต้องการ คุณสามารถเข้ามาจัดรายการหรือออกอากาศสัญญาณเสียงได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเรามีโค้ดสำหรับรับฟังการออกอากาศให้ท่านสามารถนำไปติดในเว็บไซต์ของท่าน ได้ เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของท่านสามารถรับฟังการออกอากาศของท่านได้อย่าง สะดวกสบาย เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการสร้างความบันเทิงแก่ผู้เข้าชม หรือสถานีวิทยุทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อให้แฟนรายการของคุณสามารถติดตามได้ทั้งทางวิทยุ FM/AM และทางอินเตอร์เน็ต

บริการ Radio Streaming

Radio Streaming Feature Radio 1 Radio 2 Radio 3 Radio 4 Radio 5
จำนวนผู้ฟังลูงสุด 100 คน 200 คน 300 คน 400 คน 500 คน
ความคมชัดเสียง 128 Kbps 128 Kbps 128 Kbps 128 Kbps 128 Kbps
SHOUTcast V.2.5.1
ออนไลน์ 24 ชม.
Auto DJ
โค๊ดติดหน้าเว็บ
ระบบจัดการขอเพลง
เฉลี่ยรายเดือน 50 บาท 70 บาท 100 บาท 150 บาท 170 บาท
ค่าบริการรายปี 500 บาท 850 บาท 1,150 บาท 1,550 บาท 2,000 บาท
Order
สมัครใช้บริการ
สมัครใช้บริการ สมัครใช้บริการ สมัครใช้บริการ สมัครใช้บริการ สมัครใช้บริการจุดเด่นของบริการ Radio Streaming

VPS System